Thủy Canh Miền Nam cung cấp đầy đủ các giống rau trồng thủy canh.

Cây giống 10-14 ngày tuổi, khỏe mạnh, chắc rễ, chỉ việc lên giàn là xong. Cây giống thủy canh, cây con thủy canh, rau giống, rau con,…