Bát máng lục giác (kẹp máng)

10.000

Bát máng lục giác( kẹp máng) hay còn gọi là bát máng càng cua