Bộ 100 cái Rọ Nhựa Size 65×63 mm Trồng Rau Thủy Canh cho ống PVC (Màu đen)

100.000 80.000

  • Rọ Nhựa Trồng Rau Thủy Canh 65mm x 63mm
  • Rọ Màu Trắng
  • Lỗ Khoét Ø65 (65mm)
  • Phù Hợp Ống Nhựa Thủy Canh PVC Ø90
  • Tặng kèm bộ tài liệu tỷ lệ nồng độ dinh dưỡng thủy canh cho từng loại rau
  • Xem thêm tại cửa hàng Dụng cụ Thủy Canh – Thủy Canh Miền Nam để tìm mua đầy đủ vật tư trồng rau thủy canh