Co 16mm (Định hình ống cấp)

5.000

Co 16mm (Định hình ống cấp). Là phụ kiện đi kèm ống PE 16.