Combo 5 cặp dinh dưỡng thủy canh Hydro Umat V Tặng 50 rọ nhựa 65*65

450.000

MUA 5 CẶP DINH DƯỠNG ĐƯỢC TẶNG THÊM 50 RỌ NHỰA  TRỒNG RAU 65*65  ( HOẶC QUY ĐỔI SANG MÚT XÓM/VIÊN NÉN)