VẬT TƯ GIÀN THỦY CANH NẰM NGANG 6 MÁNG 2M 120 LỖ

2.712.000

  • Bộ vật tư bao gồm các vật tư đầy đủ cho việc thiết lập, lắp đặt một  giàn trồng rau thủy canh
  • Lưu ý: Chưa bao gồm khung giàn và vật tư duy trì trong quá trình canh tác