VẬT TƯ GIÀN THỦY CANH NẰM TRẢI NGANG 8 MÁNG 2M 160 LỖ

2.878.000 2.726.000

  • Bộ vật tư bao gồm các vật tư đầy đủ cho việc thiết lập, lắp đặt một  giàn trồng rau thủy canh
  • Lưu ý: Chưa bao gồm khung giàn và vật tư duy trì trong quá trình canh tác

Khi bạn mua đầy đủ các vật tư của giàn thủy canh 1 tầng 8 máng thì bạn hãy yên tâm và tự tin lắp đặt được chúng. Kết cấu vô cùng đơn giản – nằm trải ngang 8 máng chỉ tốn diện tích 2 x 1,8m. Nếu bạn thích sự đơn giản này, hãy sở hữu ngay giàn thủy canh nằm ngang 8 máng!