Giống Cải Bẹ Xanh Ngọt Đuôi Phụng RADO 133

12.000

Đặc điểm hạt giống cải bẹ xanh ngọt đuôi phụng Rado 133:

√ Sinh trưởng và phát triển mạnh.

√ Lá xẻ thùy sâu, vừa có vị giống cải ngọt, vừa nồng giống cải bẹ xanh.

√ Thu hoạch 35 – 37 ngày sau khi gieo.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: