Giống Cải Bó Xôi F1 TURKANA

12.000

Đặc điểm giống cải bó xôi F1 Turkana:

√ Cây sinh trưởng, phát triển mạnh.

√ Trồng nơi có nhiệt độ thấp.

√ Lá tròn dài, mép lá nhỏ, xanh nhạt, lá mềm.

√ Thu hoạch 50 – 60 ngày sau khi gieo.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: