Giống Cải Ngọt RADO 54

12.000

Đặc điểm hạt giống cải ngọt Rado 54:

√ Cây phát triển khỏe, kháng bệnh tốt.

√ Trồng được quanh năm, năng suất cao.

√ Thu hoạch 30 -35 ngày sau khi gieo.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: