Giống Ngò Gai RADO 76

12.000

Đặc điểm hạt giống rau ngò rai Rado 76:

Thời vụ trồng: quanh năm.

Thu hoạch: 60 -70 ngày sau khi gieo.

Độ sạch: > 99%

Nảy mầm: >85%

Độ ẩm: < 10%

Danh mục: