Giống Rau Dền Tía RADO 08

12.000

Đặc điểm hạt giống rau dền tía Rado 08:

Cây phát triển khỏe, kháng bệnh tốt.

Trồng được quanh năm.

Thu hoạch: 20 – 25 ngày sau khi gieo.

Độ sạch: > 99%

Nảy mầm: >85%

Độ ẩm: < 10%

Danh mục: