Giống Tía Tô RADO 78

12.000

Đặc điểm hạt giống tía tô Rado 78:

√ Cây sinh trưởng phát triển mạnh.

√ Trồng quanh năm.

√ Thu hoạch 30 – 35 ngày sau khi gieo.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: