Hạt Giống Cải Bẹ Dún RADO 67

12.000

Đặc điểm hạt giống cải bẹ dún Rado 67:

√ Cây sinh trưởng mạnh, phát triển mạnh. Trồng quanh năm.

√ Thu hoạch 25 – 30 ngày sau khi ăn.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: