Hạt Giống Cần Tây THERA

12.000

Đặc điểm hạt giống cần tây Thera:

√ Cây sinh trưởng, phát triể mạnh, độ đồng đều cao.

√ Thân lá màu xanh mướt, lá có khía sâu rất thơm.

√ Trồng quanh năm.

√ Thu hoạch: 40 – 50 ngày sau khi gieo.

√ Độ sạch: > 99%

√ Nảy mầm: >85%

√ Độ ẩm: < 10%

Danh mục: