Ống PE 16mm (Ống cấp dinh dưỡng trục chính)

10.000

Ống PE 16mm là ống cấp dinh dưỡng trục chính

Giá : 10,000đ/m