Rọ Nhựa Thủy Canh phù hợp ống PVC 65×63 | Màu Trắng

1.000 800

Rọ Nhựa trồng rau thủy canh 65 x 65 x 45.Rọ nhựa  cho ống PVC 90.