T 16mm (Định hình ống cấp)

5.000

T16mm (Định hình ống cấp). Là phụ kiện đi kèm ống PE 16.

Trong hệ thống trồng rau thủy canh T định hình ống cấp đóng vai trò rất quan trọng.

Chuyển dòng nước từ trục chính sang các trục nhánh, đi đến các máng thủy canh. Tạo dòng hồi lưu cho hệ thống một cách dễ dàng và tiện lợi nhất.