T 25mm (Định hình ống thu về)

5.000

T 25mm. Có tác dụng phân nhánh dòng nước hồi về.

Hotline
Chỉ đường
Tìm kiếm