TRỤ LIÊN KẾT THỦY CANH

600.000 480.000

Trụ Liên Kết có 10 đốt trụ = 36 rọ GIÁ GỐC600.000đ/ 1 trụ. Và giá đốt trụ 45.000đ/1 đốt trụ