VẬT TƯ LÀM GIÀN THỦY CANH 4 TẦNG ĐÔI

1.899.500

  • Bộ vật tư bao gồm các vật tư đầy đủ cho việc thiết lập, lắp đặt một  giàn trồng rau thủy canh
  • Lưu ý: Chưa bao gồm khung giàn và vật tư duy trì trong quá trình canh tác