VẬT TƯ LÀM GIÀN TRỒNG RAU THỦY CANH 4 TẦNG ĐƠN

1.387.000

  • Bộ vật tư bao gồm các vật tư đầy đủ cho việc thiết lập, lắp đặt một  giàn trồng rau thủy canh
  • Lưu ý: Chưa bao gồm khung giàn và vật tư duy trì trong quá trình canh tác