VẬT TƯ LÀM GIÀN THỦY CANH CHỮ A (4 TẦNG )

1.979.500

  • Bộ vật tư bao gồm các vật tư đầy đủ cho việc thiết lập, lắp đặt một  giàn trồng rau thủy canh
  • Lưu ý: Chưa bao gồm khung giàn và vật tư duy trì trong quá trình canh tác